Jump to content
Sign in to follow this  
Ulv I Faarikaal

Kverulering, gjentagelsens kunst, og resultatet

Recommended Posts

Guest Flørten

Flørten -- du har tydeligvis ikke forstått noe av rasisme-begrepet. Så lenge en ikke kobler (mangel på) moralske kvaliteter og/eller kognitive evner til "rase"-tilhørighet, så er en IKKE rasist.

Det jeg peker på er at stupiditet og/eller ignoranse ofte er tilknyttet et lavt utdanningsnivå.

Jeg foreslår at du tar kontakt med skolesjefen i din hjemkommune. Ev. bør du også kontakte ditt lokale PPT.

Søte Tristamento...

Du må aldri angripe meg personlig. Be meg aldri om å oppsøke skoletjenesten eller ppt, kan vi være enige om det? Mine meninger og holdninger er like korrekte som dine - fordi de er basert på mine erfaringer, kunnskap og følelser, akkurat som dine er basert på det samme fra ditt ståsted.

Jeg respekterer at du har et annet syn enn meg. Jeg forventer at du respekterer meg på samme måte.

Det ville interessere meg hvis du skriver et innlegg der du forteller akkurat hva du står for og hva du mener.

Hva sier du til det?

Et lite kyss fra

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Guest Tristamento

Sør skrev: "Det du skriver er en lang usammenhengende rabiat tirade, uten annet enn løse påstander, fordommer og uvitenhet. Du kunne like gjerne byttet ut "islam" med "kristendom"

Før jeg begynner må jeg nevne at Tristemento sa at Islam kan sammenlignes med human-etikk!

Den påstanden var nesten for god!

Human-etikk er ingen religion, men faktisk det eneste formelle alternativet til religion som er å oppdrive i landet vårt på dette tidspunkt. (pga bevilgninger til konfirmasjon, begravelse osv) Men det er ikke poenget. Humanetikerne baserer sin lære på å forstå og akseptere alle folkegrupper og andre religioner. Toleranse er vel hovedbudet vil jeg anta. De stiller seg kritiske til religioner blant annet fordi de ulike religioner hevder at deres gud er den rette - og sloss over det. For eks Islam og Kristendom. Hvor mange kriger er startet pga religion?

Jeg kan vanskelig se for meg retningen humanetikk starte en krig på grunnlag av sin overbevisning. (Forslag til slagord: Det er bare en Gud og det er Ingen)

Uansett: At kristendommen er like ille som islam er jeg den første til å si meg enig i. All religion er ille for den saks skyld. MEN vi lever alrtså i Norge, og de kristne har til en viss grad klart å innse at selv om det står "Den som ronker skal få hendenen kappet av" - så lar vi være å praktisere dette i virkeligheten.

Islam har en langt større destruktiv makt over sine religiøse slaver. Kvinnefrigjøring, homofiles frigjøring osv osv har en lang vei å gå. Dessverre!

Dete r viktig å innse dette. Jeg er på det rene med at mange mennesker trenger sin religion til å besvare eksistensielle spørsmål, og det er helt i orden så lenge det ikke går ut over uskyldige.

Ja nettopp uskyldige, Sør, som lider under alt det som islam står for.

Religion er undervurdert!

Mennesker vokser opp i den tro at "det er slik det skal være" og følgelig tror de naturligvis det.

Hvis jeg hadde vokst opp i den tro at jeg er mindre verdt enn menn så hadde jeg trodd det jeg også.

Det kalles hjernevasking.

Ikke støtt denne religionen, den er for jævlig.

Hva er ditt syn på omskjæring for eksempel? Omskjæring er ikke religion, det er kultur! Er ikke det bevis nok på hvor ufattelig skadelig det er å bli lært at slik er det?

Mødrene skjærer av døtrene sine klitoris!!! TROR DU DE VILLE GJORT DET HVIS DE SÅ MED MINE NORSKE ØYNE ELLER?

Varme kyss fra

din uanstendige

Flørten -- blant dine mange tvilsomme og ufrivillig komiske innlegg, finner vi bl.a. dette:

"Tristemento sa at Islam kan sammenlignes med human-etikk!

Den påstanden var nesten for god!"

Navnet (nick-et) er "Tristamento". S å vanskelig er det vel ikke?

Og, ja -- påstanden er god. Og faglig forsvarlig. (Det er derfor den er god.)

Videre skriver du:

"Human-etikk er ingen religion, men faktisk det eneste formelle alternativet til religion som er å oppdrive i landet vårt på dette tidspunkt."

Hva er det som gjør at human-etikk IKKE er religion. Kan du komme med en adekvat definisjon på religion?

Faktum er at human-etikk utmerket godt kan karakteriseres som en type religion uten gudstro. Som du sikkert vet, Flørten, så er det ikke alle religioner som opererer med noen "gud".

Faktum er at human-etikk tilfredsstiller alle de krav en innen relevante fagmiljøer setter i en adekvat definisjon av "religion".

Du hevder:

"Humanetikerne baserer sin lære på å forstå og akseptere alle folkegrupper og andre religioner."

Sludder! Såkalte human-etikere basere sine verdier på totalt uvitenskapelige, irrasjonelle spekulasjoner.

"All religion er ille for den saks skyld."

Patetisk. Du bør skifte "nick" til "Stuttum".

"Den som ronker skal få hendenen kappet av"

-- hvor står det, annet enn i ditt patetiske innlegg?

"Islam har en langt større destruktiv makt over sine religiøse slaver."

Du vil ikke finne en eneste religionsviter som vil dele denne meningen.

Hvorfor ikke?

...fordi de faktisk vet hva de snakker om.

----------------

Ellers var det så mye overspent tøv i dette innlegget at det vel vanskelig kan tas helt alvorlig.

Er du beruset?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tristamento

Søte Tristamento...

Du må aldri angripe meg personlig. Be meg aldri om å oppsøke skoletjenesten eller ppt, kan vi være enige om det? Mine meninger og holdninger er like korrekte som dine - fordi de er basert på mine erfaringer, kunnskap og følelser, akkurat som dine er basert på det samme fra ditt ståsted.

Jeg respekterer at du har et annet syn enn meg. Jeg forventer at du respekterer meg på samme måte.

Det ville interessere meg hvis du skriver et innlegg der du forteller akkurat hva du står for og hva du mener.

Hva sier du til det?

Et lite kyss fra

Om du forkynner en slik relativisme, under devisen: alles meninger er like riktige, så har vi vel egentlig ikke noe å snakke om.

Selv forbeholder jeg meg retten til å skille "skitt fra kanel" -- jeg har tiltro til faglig tygde og relevan, og stiller meg skeptisk til ufaglærtes "dilletanteri".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Flørten

Flørten -- blant dine mange tvilsomme og ufrivillig komiske innlegg, finner vi bl.a. dette:

"Tristemento sa at Islam kan sammenlignes med human-etikk!

Den påstanden var nesten for god!"

Navnet (nick-et) er "Tristamento". S å vanskelig er det vel ikke?

Og, ja -- påstanden er god. Og faglig forsvarlig. (Det er derfor den er god.)

Videre skriver du:

"Human-etikk er ingen religion, men faktisk det eneste formelle alternativet til religion som er å oppdrive i landet vårt på dette tidspunkt."

Hva er det som gjør at human-etikk IKKE er religion. Kan du komme med en adekvat definisjon på religion?

Faktum er at human-etikk utmerket godt kan karakteriseres som en type religion uten gudstro. Som du sikkert vet, Flørten, så er det ikke alle religioner som opererer med noen "gud".

Faktum er at human-etikk tilfredsstiller alle de krav en innen relevante fagmiljøer setter i en adekvat definisjon av "religion".

Du hevder:

"Humanetikerne baserer sin lære på å forstå og akseptere alle folkegrupper og andre religioner."

Sludder! Såkalte human-etikere basere sine verdier på totalt uvitenskapelige, irrasjonelle spekulasjoner.

"All religion er ille for den saks skyld."

Patetisk. Du bør skifte "nick" til "Stuttum".

"Den som ronker skal få hendenen kappet av"

-- hvor står det, annet enn i ditt patetiske innlegg?

"Islam har en langt større destruktiv makt over sine religiøse slaver."

Du vil ikke finne en eneste religionsviter som vil dele denne meningen.

Hvorfor ikke?

...fordi de faktisk vet hva de snakker om.

----------------

Ellers var det så mye overspent tøv i dette innlegget at det vel vanskelig kan tas helt alvorlig.

Er du beruset?

Fra innlegget ditt slutter jeg at du ikke er villig til å være saklig. Jeg skal svare på innleggene som har kommet inn på "mine svar" rett og slett fordi de er så latterlige at jeg ikke kan la det være.

Tristamento skrev: "Flørten -- blant dine mange tvilsomme og ufrivillig komiske innlegg, finner vi bl.a. dette:"Tristemento sa at Islam kan sammenlignes med human-etikk!

Den påstanden var nesten for god!"

Navnet (nick-et) er "Tristamento". S å vanskelig er det vel ikke?"

Flørten kommenterer: Så det eneste du har å komme med er en glipp på tastaturet.

Latterlig!

Tristamento skrev: "Og, ja -- påstanden er god. Og faglig forsvarlig. (Det er derfor den er god.)"

Flørten kommenterer: Faglig forsvarlig! (ler søtt)

Stakkars evenukk!

Tristamento skrev: "Videre skriver du:"Human-etikk er ingen religion, men faktisk det eneste formelle alternativet til religion som er å oppdrive i landet vårt på dette tidspunkt."

Hva er det som gjør at human-etikk IKKE er religion. Kan du komme med en adekvat definisjon på religion?"

Flørten kommenterer: Adekvat my ass. Tror du svarene dine blir bedre fordi du prøver å slå til med et fremmedord her og der eller? Slikt er så latterlig. Her får du definisjonen på religion fra Escolas: "1)Religion (fra lat.) gudstro, gudsdyrking; 2) Religiøs (adj) som gjelder religion; from, gudfryktig"

Jeg kan også fortelle deg at alle som ønsker det kan søke om å starte en religiøs retning. Justisdepartementet legger følgende definisjon av begrepet religion til grunn: "En bestemt holdning til den makt eller de makter som individer eller grupper anser for å bestemme over deres liv og skjebne. Felles for alle religioner er at tilhengerne regner med en skjebnebestemmede makt som står utenfor den menneskelige livsfære, og at de innretter sine liv etter denne forestillingen. Det bør videre finnes enkelte religiøse grunnbegreper som for eksempel: det hellige, åpenbaring, under, synd og offer."

Dersom du ikke tror meg kan du skrive til justisdepartementet eller rådmannen i Oslo, så vil du få en bekreftelse på at det jeg sier stemmer.

Tristamento skrev: "Faktum er at human-etikk utmerket godt kan karakteriseres som en type religion uten gudstro. Som du sikkert vet, Flørten, så er det ikke alle religioner som opererer med noen "gud"."

Flørten kommenterer: Vel, dette har jeg alt besvart. Den eneste religion som ikke opererer med noen BESTEMT gud er de som følger buddismen, fordi de er agnostikere. (veldig tøft!) Men dette forstår du ikke noe av, du må sette deg grindug inn i det for å skjønne hva det går ut på.

Tristemanto skrev: "Faktum er at human-etikk tilfredsstiller alle de krav en innen relevante fagmiljøer setter i en adekvat definisjon av "religion"."

Flørten kommenterer:

Nei! Og kan du nå innrømme at jeg har rett i dette?

Escolas går i mot deg nemlig.

Tristemanto skrev:

Du hevder:"Humanetikerne baserer sin lære på å forstå og akseptere alle folkegrupper og andre religioner." Sludder! Såkalte human-etikere basere sine verdier på totalt uvitenskapelige, irrasjonelle spekulasjoner."

Flørten kommenterer: Lær om humanetikkens lære så vil du forstå hva jeg mener.

Jeg er av de som har satt meg inn i den. Jeg vet hva jeg snakker om. Hvis du leser om dem vil du se at de deler mange av dine oppfatninger. De er for eksempel i særlig grad antirasistiske. Jeg har deres nyeste bok som bruke si opplæring av konfirmanter. En stor del av den handler om andre kulturer, anirasisme og respekt for andre folkegrupper.

Tristamento skrev: "Den som ronker skal få hendenen kappet av"

-- hvor står det, annet enn i ditt patetiske innlegg?

Flørten kommenterer: VET DU IKKE at dette står svart på hvitt i bibelen?

Liten grunn til å argumentere, enhver som kjennet bibelen vil gi meg rett.

Tristamento skrev: "Islam har en langt større destruktiv makt over sine religiøse slaver."

Du vil ikke finne en eneste religionsviter som vil dele denne meningen.

Hvorfor ikke?

...fordi de faktisk vet hva de snakker om."

Flørten kommenterer: Det er bare å se seg rundt i samfunnet.

Benekter du at muslimske land praktiserer større grad av kvinneundertrykkelse enn kristne land?

Mener du at homofile blir akseptert i muslimske land slik som de blir her i Norge?

Du må lese, lære og reise mer Tristamento!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tristamento

Fra innlegget ditt slutter jeg at du ikke er villig til å være saklig. Jeg skal svare på innleggene som har kommet inn på "mine svar" rett og slett fordi de er så latterlige at jeg ikke kan la det være.

Tristamento skrev: "Flørten -- blant dine mange tvilsomme og ufrivillig komiske innlegg, finner vi bl.a. dette:"Tristemento sa at Islam kan sammenlignes med human-etikk!

Den påstanden var nesten for god!"

Navnet (nick-et) er "Tristamento". S å vanskelig er det vel ikke?"

Flørten kommenterer: Så det eneste du har å komme med er en glipp på tastaturet.

Latterlig!

Tristamento skrev: "Og, ja -- påstanden er god. Og faglig forsvarlig. (Det er derfor den er god.)"

Flørten kommenterer: Faglig forsvarlig! (ler søtt)

Stakkars evenukk!

Tristamento skrev: "Videre skriver du:"Human-etikk er ingen religion, men faktisk det eneste formelle alternativet til religion som er å oppdrive i landet vårt på dette tidspunkt."

Hva er det som gjør at human-etikk IKKE er religion. Kan du komme med en adekvat definisjon på religion?"

Flørten kommenterer: Adekvat my ass. Tror du svarene dine blir bedre fordi du prøver å slå til med et fremmedord her og der eller? Slikt er så latterlig. Her får du definisjonen på religion fra Escolas: "1)Religion (fra lat.) gudstro, gudsdyrking; 2) Religiøs (adj) som gjelder religion; from, gudfryktig"

Jeg kan også fortelle deg at alle som ønsker det kan søke om å starte en religiøs retning. Justisdepartementet legger følgende definisjon av begrepet religion til grunn: "En bestemt holdning til den makt eller de makter som individer eller grupper anser for å bestemme over deres liv og skjebne. Felles for alle religioner er at tilhengerne regner med en skjebnebestemmede makt som står utenfor den menneskelige livsfære, og at de innretter sine liv etter denne forestillingen. Det bør videre finnes enkelte religiøse grunnbegreper som for eksempel: det hellige, åpenbaring, under, synd og offer."

Dersom du ikke tror meg kan du skrive til justisdepartementet eller rådmannen i Oslo, så vil du få en bekreftelse på at det jeg sier stemmer.

Tristamento skrev: "Faktum er at human-etikk utmerket godt kan karakteriseres som en type religion uten gudstro. Som du sikkert vet, Flørten, så er det ikke alle religioner som opererer med noen "gud"."

Flørten kommenterer: Vel, dette har jeg alt besvart. Den eneste religion som ikke opererer med noen BESTEMT gud er de som følger buddismen, fordi de er agnostikere. (veldig tøft!) Men dette forstår du ikke noe av, du må sette deg grindug inn i det for å skjønne hva det går ut på.

Tristemanto skrev: "Faktum er at human-etikk tilfredsstiller alle de krav en innen relevante fagmiljøer setter i en adekvat definisjon av "religion"."

Flørten kommenterer:

Nei! Og kan du nå innrømme at jeg har rett i dette?

Escolas går i mot deg nemlig.

Tristemanto skrev:

Du hevder:"Humanetikerne baserer sin lære på å forstå og akseptere alle folkegrupper og andre religioner." Sludder! Såkalte human-etikere basere sine verdier på totalt uvitenskapelige, irrasjonelle spekulasjoner."

Flørten kommenterer: Lær om humanetikkens lære så vil du forstå hva jeg mener.

Jeg er av de som har satt meg inn i den. Jeg vet hva jeg snakker om. Hvis du leser om dem vil du se at de deler mange av dine oppfatninger. De er for eksempel i særlig grad antirasistiske. Jeg har deres nyeste bok som bruke si opplæring av konfirmanter. En stor del av den handler om andre kulturer, anirasisme og respekt for andre folkegrupper.

Tristamento skrev: "Den som ronker skal få hendenen kappet av"

-- hvor står det, annet enn i ditt patetiske innlegg?

Flørten kommenterer: VET DU IKKE at dette står svart på hvitt i bibelen?

Liten grunn til å argumentere, enhver som kjennet bibelen vil gi meg rett.

Tristamento skrev: "Islam har en langt større destruktiv makt over sine religiøse slaver."

Du vil ikke finne en eneste religionsviter som vil dele denne meningen.

Hvorfor ikke?

...fordi de faktisk vet hva de snakker om."

Flørten kommenterer: Det er bare å se seg rundt i samfunnet.

Benekter du at muslimske land praktiserer større grad av kvinneundertrykkelse enn kristne land?

Mener du at homofile blir akseptert i muslimske land slik som de blir her i Norge?

Du må lese, lære og reise mer Tristamento!

Kjære Flørten,

om du ikke evner å komme med noe annet enn "definisjoner" fra ordliste e.l., er det vanskelig å føre en til en viss grad faglig forsvarlig debatt med deg.

Jeg har ikke for vane å debattere med mennesker som mangler basale kuinnskaper.

Jeg henviser heller til et adekvat utdanningstilbud i din hjemkommune.

Basert på det du hittil har prestert, vil jeg anta at detvil dreie seg om en kombinasjon av opplæring på grunnskolens område og undervisning i 4-ergruppe i regi av PPT.

---------------

...Escola ordbok? ;o)

-----------------------

Hjemmelekse for deg:

Er buddhisme en religion? Og hva gjør buddhisme -- og ikke human-etikk - til en religion.

Skriv en artikkel om dette. Lag overskrift selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest truelove

Kjære Flørten,

om du ikke evner å komme med noe annet enn "definisjoner" fra ordliste e.l., er det vanskelig å føre en til en viss grad faglig forsvarlig debatt med deg.

Jeg har ikke for vane å debattere med mennesker som mangler basale kuinnskaper.

Jeg henviser heller til et adekvat utdanningstilbud i din hjemkommune.

Basert på det du hittil har prestert, vil jeg anta at detvil dreie seg om en kombinasjon av opplæring på grunnskolens område og undervisning i 4-ergruppe i regi av PPT.

---------------

...Escola ordbok? ;o)

-----------------------

Hjemmelekse for deg:

Er buddhisme en religion? Og hva gjør buddhisme -- og ikke human-etikk - til en religion.

Skriv en artikkel om dette. Lag overskrift selv.

Mislykket i en ny innpakning?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Guest Morsk

Mislykket i en ny innpakning?

Virker slik, eller en klone. Drev ikke også mislykket og skiftet nick hele tden ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grip

Virker slik, eller en klone. Drev ikke også mislykket og skiftet nick hele tden ?

Det er nok gode, gamle mislykket....fyren som utmerket seg med å stadig poengtere at han aldri hadde hatt sex.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Flørten

Kjære Flørten,

om du ikke evner å komme med noe annet enn "definisjoner" fra ordliste e.l., er det vanskelig å føre en til en viss grad faglig forsvarlig debatt med deg.

Jeg har ikke for vane å debattere med mennesker som mangler basale kuinnskaper.

Jeg henviser heller til et adekvat utdanningstilbud i din hjemkommune.

Basert på det du hittil har prestert, vil jeg anta at detvil dreie seg om en kombinasjon av opplæring på grunnskolens område og undervisning i 4-ergruppe i regi av PPT.

---------------

...Escola ordbok? ;o)

-----------------------

Hjemmelekse for deg:

Er buddhisme en religion? Og hva gjør buddhisme -- og ikke human-etikk - til en religion.

Skriv en artikkel om dette. Lag overskrift selv.

Hallo??

En religion er en gudstro.

Buddsime er en religion, ja.

Den er faktisk en av de fem verdensreligionene:

Islam,

Hinduisme,

Kristendom,

Islam,

Buddisme.

Human-etikk er ikke en religion. Det er ikke en gudstro.

Stakkars deg!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

"Nei, du forfølger hele grupper (titusenvis av uskyldige personer), akkurat som gruppen "jøder" ble forfulgt for 70 år siden."

Hvordan tør du å sammenligne meningsutvekslinger på DOL med jødeforfølgelsen? Det synes jeg er respektløst. Tror du virkelig at de menneskene du kaller rasister her inne nødvendigvis støtter jødeforfølgelsen eller ønsker lignende grusomhet over andre grupper? Min familie var faktisk i sterk grad involvert i motstandsarbeidet under krigen, og jeg er naturligvis stolt av det de utrettet. Det var ikke lite hvis personlige tap er medregnet.

Mange antirasister forveklser rasisme og nazisme. Må jeg virkelig gi deg en leksjon? Det er nazistene som må besøke skolekontoret, som du nevner ustanselig. Rasisme og nasjonalisme er noe helt annet. Det kan overhodet ikke sammenlignes.

Nazistene ønsker et hvitt Norge, og anser Hitler for å være en helt.

Hitlers strategi var basert på samlingstanker, det er en av de viktigste grunnene til at nazistene bør lese historie. Nazistene fornekter dessuten jødeforfølgelsen.

Hitlers største grunn for å utrydde jødene var at han anså dem for å være skyldig i Tysklands tap av ww1, samt at det naturligvis var behov for en syndebukk.

Du skal være forsiktig med å trekke noen som helst slags sammenligning mot kritikk av innvandring til Norge, og det som skjedde med jødene.

Hvordan tror du jødeforfølgelsen begynte?

Alle levde i "sus og dus" og en dag fant de helt plustelig på at de skulle gasse en del av befolkningen? Så helt ut av det blå?

Selvsagt ikke - det begynte på akkurat samme måte som enkelte her inne lager en "oss" og "dem" holdning til muslimer, akkurat som skjedde i 1920 og 1930 årene i Tyskland.

Jeg påstår ikke at noen her er nazister, men jeg påpeker at nazi-helvete begynte på samme måte - trakassering av en uskyldig gruppe mennesker, enten det er "utlendinger", "innvandrere" eller "muslimer".

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Sør skrev: "Det du skriver er en lang usammenhengende rabiat tirade, uten annet enn løse påstander, fordommer og uvitenhet. Du kunne like gjerne byttet ut "islam" med "kristendom"

Før jeg begynner må jeg nevne at Tristemento sa at Islam kan sammenlignes med human-etikk!

Den påstanden var nesten for god!

Human-etikk er ingen religion, men faktisk det eneste formelle alternativet til religion som er å oppdrive i landet vårt på dette tidspunkt. (pga bevilgninger til konfirmasjon, begravelse osv) Men det er ikke poenget. Humanetikerne baserer sin lære på å forstå og akseptere alle folkegrupper og andre religioner. Toleranse er vel hovedbudet vil jeg anta. De stiller seg kritiske til religioner blant annet fordi de ulike religioner hevder at deres gud er den rette - og sloss over det. For eks Islam og Kristendom. Hvor mange kriger er startet pga religion?

Jeg kan vanskelig se for meg retningen humanetikk starte en krig på grunnlag av sin overbevisning. (Forslag til slagord: Det er bare en Gud og det er Ingen)

Uansett: At kristendommen er like ille som islam er jeg den første til å si meg enig i. All religion er ille for den saks skyld. MEN vi lever alrtså i Norge, og de kristne har til en viss grad klart å innse at selv om det står "Den som ronker skal få hendenen kappet av" - så lar vi være å praktisere dette i virkeligheten.

Islam har en langt større destruktiv makt over sine religiøse slaver. Kvinnefrigjøring, homofiles frigjøring osv osv har en lang vei å gå. Dessverre!

Dete r viktig å innse dette. Jeg er på det rene med at mange mennesker trenger sin religion til å besvare eksistensielle spørsmål, og det er helt i orden så lenge det ikke går ut over uskyldige.

Ja nettopp uskyldige, Sør, som lider under alt det som islam står for.

Religion er undervurdert!

Mennesker vokser opp i den tro at "det er slik det skal være" og følgelig tror de naturligvis det.

Hvis jeg hadde vokst opp i den tro at jeg er mindre verdt enn menn så hadde jeg trodd det jeg også.

Det kalles hjernevasking.

Ikke støtt denne religionen, den er for jævlig.

Hva er ditt syn på omskjæring for eksempel? Omskjæring er ikke religion, det er kultur! Er ikke det bevis nok på hvor ufattelig skadelig det er å bli lært at slik er det?

Mødrene skjærer av døtrene sine klitoris!!! TROR DU DE VILLE GJORT DET HVIS DE SÅ MED MINE NORSKE ØYNE ELLER?

Varme kyss fra

din uanstendige

Du blander hummer og kanari.

Kvinnelig kjønnelemlestelse har intet med islam å gjøre - det er LANGT eldre, og er en GEOGRAFISK utbredt skikk som gjøres av animister, kristne og muslimer i de områdene det forekommer.

Jeg er ateist og humanist, og en del av humanismen er RELIGIONSFRIHET for andre. Det betyr at selv om jeg overhodet ikke er enig i stort sett noe som helst innen islam, så skal de som finner på å tro på slikt selvsagt få lov til det.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Flørten

Hvordan tror du jødeforfølgelsen begynte?

Alle levde i "sus og dus" og en dag fant de helt plustelig på at de skulle gasse en del av befolkningen? Så helt ut av det blå?

Selvsagt ikke - det begynte på akkurat samme måte som enkelte her inne lager en "oss" og "dem" holdning til muslimer, akkurat som skjedde i 1920 og 1930 årene i Tyskland.

Jeg påstår ikke at noen her er nazister, men jeg påpeker at nazi-helvete begynte på samme måte - trakassering av en uskyldig gruppe mennesker, enten det er "utlendinger", "innvandrere" eller "muslimer".

Med vennlig hilsen

"Hvordan tror du jødeforfølgelsen begynte? Alle levde i "sus og dus" og en dag fant de helt plustelig på at de skulle gasse en del av befolkningen? Så helt ut av det blå? Selvsagt ikke - det begynte på akkurat samme måte som enkelte her inne lager en "oss" og "dem" holdning til muslimer, akkurat som skjedde i 1920 og 1930 årene i Tyskland."

Hitler hadde en svært organisert plan over hvordan han hadde tenkt til å gå frem, og han begynte tildig. Hvor grusomt det enn virker så var jødeforfølgelsen - med de forferdelige konsekvenser det fikk - først og fremt propaganda. Hitler brukte antisemittismen bevisst for å oppnå det han ønsket. Det var ikke for rasediskrimineringens skyld at han gjorde som han gjorde. Han gjorde også bruk av samfunnets ståsted akkurat på den tiden. Det var jo enorm arbeidsledighet, og folk trengte noe å gjøre. Krigen og jødeforfølgelsen kan ikke ses på soim en hendelse med årsak i en enkelt sak. Det er mange sammensatte årsaker til at jødeforfølgelsen kunne finne sted.

Dette passer jo ikke akkurat til den ariske rase eller hva? - Håret til Hitler, kroppen til Goring og høyden til Goebbels.

"Jeg påstår ikke at noen her er nazister, men jeg påpeker at nazi-helvete begynte på samme måte - trakassering av en uskyldig gruppe mennesker, enten det er "utlendinger", "innvandrere" eller "muslimer"."

De religiøse er de første i rekken til å trakkaserer "uskyldige grupper med mennesker" som du kaller det.

Selv om mennesker har en kritisk holdning til innvandring så kan det overhodet ikke sammenlignes med ww2 eller de tanker som lå bak. Som sagt, Hitler var en mann som bevisst gikk inn og skapte en egen retning, og manipulerte folket til å gjøre som han ville.

du kan ikke sammenligne jødeforfølgelsen med rasisme eller nasjonalisme!

Kyss og masse kos fra din

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Ulv I Faarikaal

"Hvordan tror du jødeforfølgelsen begynte? Alle levde i "sus og dus" og en dag fant de helt plustelig på at de skulle gasse en del av befolkningen? Så helt ut av det blå? Selvsagt ikke - det begynte på akkurat samme måte som enkelte her inne lager en "oss" og "dem" holdning til muslimer, akkurat som skjedde i 1920 og 1930 årene i Tyskland."

Hitler hadde en svært organisert plan over hvordan han hadde tenkt til å gå frem, og han begynte tildig. Hvor grusomt det enn virker så var jødeforfølgelsen - med de forferdelige konsekvenser det fikk - først og fremt propaganda. Hitler brukte antisemittismen bevisst for å oppnå det han ønsket. Det var ikke for rasediskrimineringens skyld at han gjorde som han gjorde. Han gjorde også bruk av samfunnets ståsted akkurat på den tiden. Det var jo enorm arbeidsledighet, og folk trengte noe å gjøre. Krigen og jødeforfølgelsen kan ikke ses på soim en hendelse med årsak i en enkelt sak. Det er mange sammensatte årsaker til at jødeforfølgelsen kunne finne sted.

Dette passer jo ikke akkurat til den ariske rase eller hva? - Håret til Hitler, kroppen til Goring og høyden til Goebbels.

"Jeg påstår ikke at noen her er nazister, men jeg påpeker at nazi-helvete begynte på samme måte - trakassering av en uskyldig gruppe mennesker, enten det er "utlendinger", "innvandrere" eller "muslimer"."

De religiøse er de første i rekken til å trakkaserer "uskyldige grupper med mennesker" som du kaller det.

Selv om mennesker har en kritisk holdning til innvandring så kan det overhodet ikke sammenlignes med ww2 eller de tanker som lå bak. Som sagt, Hitler var en mann som bevisst gikk inn og skapte en egen retning, og manipulerte folket til å gjøre som han ville.

du kan ikke sammenligne jødeforfølgelsen med rasisme eller nasjonalisme!

Kyss og masse kos fra din

Det gjør han kontinuerlig merkelig nok. En slags besettelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Flørten

Du blander hummer og kanari.

Kvinnelig kjønnelemlestelse har intet med islam å gjøre - det er LANGT eldre, og er en GEOGRAFISK utbredt skikk som gjøres av animister, kristne og muslimer i de områdene det forekommer.

Jeg er ateist og humanist, og en del av humanismen er RELIGIONSFRIHET for andre. Det betyr at selv om jeg overhodet ikke er enig i stort sett noe som helst innen islam, så skal de som finner på å tro på slikt selvsagt få lov til det.

Med vennlig hilsen

Det er så kjedelig når du skriver "med vennlig hilsen" pus! Det var myyye koseligere da du var uanstendig. Har du ikke lyst til å gi meg et bittelite kyss en gang?

"Du blander hummer og kanari.

Kvinnelig kjønnelemlestelse har intet med islam å gjøre - det er LANGT eldre, og er en GEOGRAFISK utbredt skikk som gjøres av animister, kristne og muslimer i de områdene det forekommer."

Det er du som blander hummer og kanari.

Jeg skrev om omskjæring for å vise hvor betydningsfull kulturen er - hvor stor påvirkningskraft den har. (Du fornekter jo i hvor stor grad at kultur og religion medfører likheter hos folk) Du, derimot, nevner religiøse grupperinger i svaret ditt. Omskjæring står ikke nevnt i noen religiøs skrift, det har sitt grunnlag utelukkende i kultur.

"Jeg er ateist og humanist, og en del av humanismen er RELIGIONSFRIHET for andre. Det betyr at selv om jeg overhodet ikke er enig i stort sett noe som helst innen islam, så skal de som finner på å tro på slikt selvsagt få lov til det."

Men de som tror på Islam FØLGER som regel Islam også, og da kommer vi inn på noe helt annet. For¨den som følger Islam har i følge religionen visse plikter, rettigheter og forbud. Menn er mer verdt enn kvinner, krig er hellig, og å dø i krig er en ære osv osv. Hvordan kan du som humanist være FOR at slike grunnsetningen skal respekteres og overholdes av andre? Det vil jo gå ut over uskydlige! (mrk 11. sept.)

Din søte lille

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Flørten

Det gjør han kontinuerlig merkelig nok. En slags besettelse.

Jeg håper det ikke er smittsomt!

I så fall vil det snart bli påfallende hvem som er regelmessig inne på dol. Alle kommer til å gå rundt og skrike: "Rasist! Rasist" til fremmede mennesker.

Skremmende!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Jeg håper det ikke er smittsomt!

I så fall vil det snart bli påfallende hvem som er regelmessig inne på dol. Alle kommer til å gå rundt og skrike: "Rasist! Rasist" til fremmede mennesker.

Skremmende!

I de 5-6 årene jeg har vært på DOL er det kanskje 5-10 personer jeg har brukt betegnelsen "rasist" om.

Det er ikke et ord jeg bruker i tide og utide, men svært sjeldent.

Jeg er også en av de få her som faktisk har bodd og jobbet i Sør Afrika, og sett resultatene av Apartheid og forskjellsbehandling.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

"Hvordan tror du jødeforfølgelsen begynte? Alle levde i "sus og dus" og en dag fant de helt plustelig på at de skulle gasse en del av befolkningen? Så helt ut av det blå? Selvsagt ikke - det begynte på akkurat samme måte som enkelte her inne lager en "oss" og "dem" holdning til muslimer, akkurat som skjedde i 1920 og 1930 årene i Tyskland."

Hitler hadde en svært organisert plan over hvordan han hadde tenkt til å gå frem, og han begynte tildig. Hvor grusomt det enn virker så var jødeforfølgelsen - med de forferdelige konsekvenser det fikk - først og fremt propaganda. Hitler brukte antisemittismen bevisst for å oppnå det han ønsket. Det var ikke for rasediskrimineringens skyld at han gjorde som han gjorde. Han gjorde også bruk av samfunnets ståsted akkurat på den tiden. Det var jo enorm arbeidsledighet, og folk trengte noe å gjøre. Krigen og jødeforfølgelsen kan ikke ses på soim en hendelse med årsak i en enkelt sak. Det er mange sammensatte årsaker til at jødeforfølgelsen kunne finne sted.

Dette passer jo ikke akkurat til den ariske rase eller hva? - Håret til Hitler, kroppen til Goring og høyden til Goebbels.

"Jeg påstår ikke at noen her er nazister, men jeg påpeker at nazi-helvete begynte på samme måte - trakassering av en uskyldig gruppe mennesker, enten det er "utlendinger", "innvandrere" eller "muslimer"."

De religiøse er de første i rekken til å trakkaserer "uskyldige grupper med mennesker" som du kaller det.

Selv om mennesker har en kritisk holdning til innvandring så kan det overhodet ikke sammenlignes med ww2 eller de tanker som lå bak. Som sagt, Hitler var en mann som bevisst gikk inn og skapte en egen retning, og manipulerte folket til å gjøre som han ville.

du kan ikke sammenligne jødeforfølgelsen med rasisme eller nasjonalisme!

Kyss og masse kos fra din

Du skriver: "Hitler brukte antisemittismen bevisst for å oppnå det han ønsket. [...] Han gjorde også bruk av samfunnets ståsted akkurat på den tiden."

På akkurat samme måte som folk her bruker overhyppighet av kriminalitet for å oppnå hat.

Og det var ingen som forutså 2. VK i 1931.

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grip

I de 5-6 årene jeg har vært på DOL er det kanskje 5-10 personer jeg har brukt betegnelsen "rasist" om.

Det er ikke et ord jeg bruker i tide og utide, men svært sjeldent.

Jeg er også en av de få her som faktisk har bodd og jobbet i Sør Afrika, og sett resultatene av Apartheid og forskjellsbehandling.

Med vennlig hilsen

Hvis man tar for seg relevante temaer (og ikke pepperkakehus og slikt), har du nok kalt de fleste av dine motdebattanter for rasist. Er det en urimelig påstand?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Flørten

Det er nok gode, gamle mislykket....fyren som utmerket seg med å stadig poengtere at han aldri hadde hatt sex.

Skal jeg liksom være misslykket? Jeg vet ikke hvem det er, men navnet passer med dårlig.

For det andre ville jeg aldri poengtert at jeg aldri hadde hatt sex. Det ville jo vært blank løgn.

Hvis du vil ha min identitet bekreftet så er du velkommen til å kontakte webmaster.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...