Jump to content
Sign in to follow this  
Ulv I Faarikaal

Kverulering, gjentagelsens kunst, og resultatet

Recommended Posts

Grip

Du må gjerne ta med den andre halvdelen av definisjonen også....

Definisjonen slutter slik jeg angir. Hva man kan bruke slike antagelser til, er angitt etterpå. Dette er ingen del av definisjonen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fortsetter under...

Sør

Definisjonen slutter slik jeg angir. Hva man kan bruke slike antagelser til, er angitt etterpå. Dette er ingen del av definisjonen.

Her er hele definisjonen:

"rasisme, syn el. holdning som bygger på antakelsen om at menneskene kan grupperes i raser hvorav enkelte er "høyerestående" og andre "laverestående". Antakelsen har intet vit. grunnlag, men brukes for å undertrykke og forfølge mennesker på grunn av deres hudfarge, religion, kultur osv."

Kilde: http://www.caplex.no/web/artikkel/artdetalj.asp?art_id=9329233

Legg merke til at både "religion" og "kultur" er med!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grip

Her er hele definisjonen:

"rasisme, syn el. holdning som bygger på antakelsen om at menneskene kan grupperes i raser hvorav enkelte er "høyerestående" og andre "laverestående". Antakelsen har intet vit. grunnlag, men brukes for å undertrykke og forfølge mennesker på grunn av deres hudfarge, religion, kultur osv."

Kilde: http://www.caplex.no/web/artikkel/artdetalj.asp?art_id=9329233

Legg merke til at både "religion" og "kultur" er med!

Du blander feilaktig selve definisjonen og tilleggsinformasjonen.

Min skepsis til islam har selvsagt ingenting med rasisme å gjøre, siden muslimer representerer en totalitær og svinsk ideologi, uavhengig av rase.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ulv I Faarikaal

Her er hele definisjonen:

"rasisme, syn el. holdning som bygger på antakelsen om at menneskene kan grupperes i raser hvorav enkelte er "høyerestående" og andre "laverestående". Antakelsen har intet vit. grunnlag, men brukes for å undertrykke og forfølge mennesker på grunn av deres hudfarge, religion, kultur osv."

Kilde: http://www.caplex.no/web/artikkel/artdetalj.asp?art_id=9329233

Legg merke til at både "religion" og "kultur" er med!

forfølge

forføl´ge (av II *for- og III *følge, etter lty) 1 følge etter for å fange, drepe; etterspore f- byttet, tyven 2 følge og plage minnene f-r henne / f- opposisjonelle / bli forfulgt for sin tros skyld / kjenne seg forfulgt av uhell 3 etterstrebe; fortsette f- en idé, et mål / f- suksessen utnytte suksessen maksimalt / f- en tankegang 4 bringe for retten f- en sak.

Noen kan føle seg forfulgt når de etterforskes av politiet, eller når noen kritiserer dem eller deres like. Det er ikke dermed sagt at de virkelig er forfulgt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Du blander feilaktig selve definisjonen og tilleggsinformasjonen.

Min skepsis til islam har selvsagt ingenting med rasisme å gjøre, siden muslimer representerer en totalitær og svinsk ideologi, uavhengig av rase.

Og det er der du tar feil.

*Du* tolker islam på din måte, og deretter fordømmer du folk som tror på *andre* tolkninger av islam.

Det er som å definere kristendom som = nazisme, for så å fordømme alle kristne som nazister. Vås.

Du kan selvsagt fordømme tolkninger av islam, men å fordømme "muslimer" (basert på din egen versjon av islam) er som å fordømme alle kristne som nazister.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

forfølge

forføl´ge (av II *for- og III *følge, etter lty) 1 følge etter for å fange, drepe; etterspore f- byttet, tyven 2 følge og plage minnene f-r henne / f- opposisjonelle / bli forfulgt for sin tros skyld / kjenne seg forfulgt av uhell 3 etterstrebe; fortsette f- en idé, et mål / f- suksessen utnytte suksessen maksimalt / f- en tankegang 4 bringe for retten f- en sak.

Noen kan føle seg forfulgt når de etterforskes av politiet, eller når noen kritiserer dem eller deres like. Det er ikke dermed sagt at de virkelig er forfulgt.

...øhh.... neivel?

Hvem er det som påstår at de blir "forfulgt", UiF?

Hovedsakelig deg.

Og som du selv sier: "Det er ikke dermed sagt at de virkelig er forfulgt."

Selvmål fra deg!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Grip

Og det er der du tar feil.

*Du* tolker islam på din måte, og deretter fordømmer du folk som tror på *andre* tolkninger av islam.

Det er som å definere kristendom som = nazisme, for så å fordømme alle kristne som nazister. Vås.

Du kan selvsagt fordømme tolkninger av islam, men å fordømme "muslimer" (basert på din egen versjon av islam) er som å fordømme alle kristne som nazister.

Islam tolkes gjennom praksis. I alle land hvor islam er dominerende, preges hverdagen av vold, terror, undertrykking og fattigdom.

Islam er den verste pesten verden har sett. Den overgår nazisme og kommunisme på alle måter, både i omfang og grusomhet.

Det blir helt feil hvis folk som er opptatt av frihet og demokrati, stilltiende skal akseptere dette svineriet.

Det nytter ikke å skjule ideologien bak en religiøs maske. Islam er like mye politikk som religion.

Alle har et ansvar for å ta avstand fra svineriet.

.....

Når det er sagt, er det viktig at man behandler alle borgere på en sivilisert måte, også muslimer. Mitt hovedpoeng er at vi for enhver pris må hindre at muslimer når et slikt antall i Norge, at de får noen som helst praktisk innflytelse.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tristamento

Her er hele definisjonen:

"rasisme, syn el. holdning som bygger på antakelsen om at menneskene kan grupperes i raser hvorav enkelte er "høyerestående" og andre "laverestående". Antakelsen har intet vit. grunnlag, men brukes for å undertrykke og forfølge mennesker på grunn av deres hudfarge, religion, kultur osv."

Kilde: http://www.caplex.no/web/artikkel/artdetalj.asp?art_id=9329233

Legg merke til at både "religion" og "kultur" er med!

Sør,

det er meningsløst å trekke inn "religion" (eller annet livssyn) inn i rasisme-begrepet, med mindre religion og rase kan likestilles.

Meg bekjent fins det svært få livssyn med krav om en viss rasetilhørighet.

Alle som rakker ned på andres livssyn er etnosentriske, ikke rasister.

Men en kan gjerne være både rasist og etnosentriker.

Jeg synes det er uheldig å trekke rasisme-begrepet for langt.

Språket er såpass rikt at det er mulig å opprettholde nyanser.

Caplex er dessuten ikke all verdnes autoritet...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Islam tolkes gjennom praksis. I alle land hvor islam er dominerende, preges hverdagen av vold, terror, undertrykking og fattigdom.

Islam er den verste pesten verden har sett. Den overgår nazisme og kommunisme på alle måter, både i omfang og grusomhet.

Det blir helt feil hvis folk som er opptatt av frihet og demokrati, stilltiende skal akseptere dette svineriet.

Det nytter ikke å skjule ideologien bak en religiøs maske. Islam er like mye politikk som religion.

Alle har et ansvar for å ta avstand fra svineriet.

.....

Når det er sagt, er det viktig at man behandler alle borgere på en sivilisert måte, også muslimer. Mitt hovedpoeng er at vi for enhver pris må hindre at muslimer når et slikt antall i Norge, at de får noen som helst praktisk innflytelse.

Det du skriver er en lang usammenhengende rabiat tirade, uten annet enn løse påstander, fordommer og uvitenhet.

Du kunne like gjerne byttet ut "islam" med "kristendom".

Share this post


Link to post
Share on other sites
Grip

Det du skriver er en lang usammenhengende rabiat tirade, uten annet enn løse påstander, fordommer og uvitenhet.

Du kunne like gjerne byttet ut "islam" med "kristendom".

Er du uenig i at alle land hvor islam dominerer, uten unntak har de kjenntegn som jeg refererer?

Er ikke den aller beste dokumentasjon på effekten av svineriet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Morsk

Jeg er ikke helt sikker ennå, men lurer på om ikke Sør vurderer å følge i denne papagøyens fotspor - og av samme årsak,,,,

De har vel begge behov for syndsforlatelse, og har vist store svakheter for denne religionen - som de av en eller annen grunn tror er veien ut av de overgrep de sansynligvis har begått....

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=206408

ps: bare så det er klart. Jeg mener jo at alle er uskyldige til det motsatte er bevist.

pss: samtidig er det jo ytringsfrihet her, så det er klart at jeg kan gjøre som Sør - og antyde at jeg tror at begge "papegøyene" er skyldige ut i fra hva jeg har lest og hørt.....

Mon tro om Sør også er av plastikk :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tristamento

Det du skriver er en lang usammenhengende rabiat tirade, uten annet enn løse påstander, fordommer og uvitenhet.

Du kunne like gjerne byttet ut "islam" med "kristendom".

...eller human-etikk, for den saks skyld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

Sør,

det er meningsløst å trekke inn "religion" (eller annet livssyn) inn i rasisme-begrepet, med mindre religion og rase kan likestilles.

Meg bekjent fins det svært få livssyn med krav om en viss rasetilhørighet.

Alle som rakker ned på andres livssyn er etnosentriske, ikke rasister.

Men en kan gjerne være både rasist og etnosentriker.

Jeg synes det er uheldig å trekke rasisme-begrepet for langt.

Språket er såpass rikt at det er mulig å opprettholde nyanser.

Caplex er dessuten ikke all verdnes autoritet...

Hvorvidt religion skal inkluderes i rasismebegrepet er selvsagt en interessant diskusjon.

Personlig føler jeg at det er OK å inkludere det når vi snakker om folkegrupper ("kristne", "muslimer") basert på geografi/kultur (altså, folk som tilfeldigvis er født innenfor en bestemt religion). Altså, i de tilfellene man beskriver folk som "muslimer" eller "kristne" enten de er aktivt troende eller ei.

Derimot mener jeg ikke det er rasisme hvis man kritiserer bestemte tolkninger av en religion, eller aktive utøvere. Det er f. eks. ikke rasistisk å fordømme "fundamentalistiske imamer", eller "anti-abort prester".

Med vennlig hilsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annonse

Sør

Er du uenig i at alle land hvor islam dominerer, uten unntak har de kjenntegn som jeg refererer?

Er ikke den aller beste dokumentasjon på effekten av svineriet?

Nei, det er ikke noen dokumentasjon, fordi det angår IKKE individuelle muslimer i Norge som kan være helt uenig i den tolkningen av islam.

De landene som hadde kristent teokrati (før de mistet makten) var akkurat like ille.

Forskjellen er IKKE mellom kristendom og islam, men mellom hvem som har makten - teokratene eller demokratiet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tristamento

Hvorvidt religion skal inkluderes i rasismebegrepet er selvsagt en interessant diskusjon.

Personlig føler jeg at det er OK å inkludere det når vi snakker om folkegrupper ("kristne", "muslimer") basert på geografi/kultur (altså, folk som tilfeldigvis er født innenfor en bestemt religion). Altså, i de tilfellene man beskriver folk som "muslimer" eller "kristne" enten de er aktivt troende eller ei.

Derimot mener jeg ikke det er rasisme hvis man kritiserer bestemte tolkninger av en religion, eller aktive utøvere. Det er f. eks. ikke rasistisk å fordømme "fundamentalistiske imamer", eller "anti-abort prester".

Med vennlig hilsen

Sør,

her er du ute på dypt vann. Men jeg ser nødig at du kjemper en "tofrontskrig" her på DOL. Iallfall ikke så lenge du forsvarer antirasisme mot stadige (halv-) rasistiske utspill fra Morsk, UiF etc.

Tilstrekkelig er det å si at vi har begrepet etnosentrisme som just går ut på å anse en kultur som bedre enn en annen.

Å koble "kultur" med "rase" er i seg selv rasistisk.

Derfor kan det sies at det er rasistisk å inkludere religion i rasismebegrepet.

(Det var jo just det nazistene forsøkte å gjøre i forhold til jødedom/jøder.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sør

...eller human-etikk, for den saks skyld.

Det er ikke vanskelig å finne grunnlag i verken koranen eller bibelen for massemord, undertrykkelse, diskriminering, osv.

Det er litt vanskeligere å massakrere sivile basert på Menneskerettighetene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tristamento

Det er ikke vanskelig å finne grunnlag i verken koranen eller bibelen for massemord, undertrykkelse, diskriminering, osv.

Det er litt vanskeligere å massakrere sivile basert på Menneskerettighetene.

Sør,

det er mulig å tolke et tekst akkurat slik en vil. Også såkalte Menneskerettigheter.

En tekst har ikke mening før den tolkes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Morsk

Sør,

her er du ute på dypt vann. Men jeg ser nødig at du kjemper en "tofrontskrig" her på DOL. Iallfall ikke så lenge du forsvarer antirasisme mot stadige (halv-) rasistiske utspill fra Morsk, UiF etc.

Tilstrekkelig er det å si at vi har begrepet etnosentrisme som just går ut på å anse en kultur som bedre enn en annen.

Å koble "kultur" med "rase" er i seg selv rasistisk.

Derfor kan det sies at det er rasistisk å inkludere religion i rasismebegrepet.

(Det var jo just det nazistene forsøkte å gjøre i forhold til jødedom/jøder.)

Fint, nå er debatten inne på rett spor.

Kan ikke dere ekstremister bare sitte i ro og fred og diskutere hvem som misbruker norske ord mest, og la andre være i fred ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tristamento

Fint, nå er debatten inne på rett spor.

Kan ikke dere ekstremister bare sitte i ro og fred og diskutere hvem som misbruker norske ord mest, og la andre være i fred ?

Hei, Morsk!

Det litt ironiske er jo at vi antirasister k a n norsk, mens dere rasister, som så gjerne vil bevare det norske, ikke er i stand til å språføre dere korrekt.

Men så er det bevist at rasisme og mangel på utdannelse ofte går "hånd i hånd"...

Hva med en tur for deg til skolesjefen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Morsk

Hei, Morsk!

Det litt ironiske er jo at vi antirasister k a n norsk, mens dere rasister, som så gjerne vil bevare det norske, ikke er i stand til å språføre dere korrekt.

Men så er det bevist at rasisme og mangel på utdannelse ofte går "hånd i hånd"...

Hva med en tur for deg til skolesjefen?

Hva med en tur for deg til et annet sted enn Blitz-huset, og Lillevolden på fritida ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

Artikler fra forsiden

×
×
  • Create New...